Mario vs. Dalek: That’s-a-Mine! [Pic]

[Via Threadless]